دسته: Uncategorized

Persian conversation?

Persian conversation?

Do you want to learn Persian language? Persian conversation? Persian idioms and proverbs? Do you want to talk Persian language? Do you want to know more about Iran, Persian language and culture? Do you... ادامه 

ضرورت ساخت یک پایگاه مجازی آموزش زبان و فرهنگ فارسی

ضرورت ساخت یک پایگاه مجازی آموزش زبان و فرهنگ فارسی

هر ملتی علاقمند است تا زبان و فرهنگ خود را به جهانیان معرفی نماید و نفوذ خود را بین ملل مختلف بیشتر نماید اما متاسفانه در مورد زبان و فرهنگ فارسی ما نتوانستیم حتی... ادامه 

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید تعداد قابل توجهی از فرزندان ایرانیان خارج از کشور زبان فارسی را بلد نیستند؟ آیا می دانید این افراد حتی قادر نیستند با مادربزرگ و پدربزرگشان تلفنی صحبت کنند؟ آیا می... ادامه 

Free Persian Language and Culture Course

Free Persian Language and Culture Course

We are going to make an online course for teaching Persian language and culture, can  you help us or do you like to have any kind of cooperation? There isn’t any kind of good... ادامه 

پایگاه مجازی آموزش رایگان زبان و فرهنگ فارسی

پایگاه مجازی آموزش رایگان زبان و فرهنگ فارسی

دوست گرامی قصد داریم یک دوره مجازی آموزش رایگان زبان و فرهنگ فارسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و خارجیان علاقمند تهیه نماییم. شما ایران دوست گرامی مایل هستید تا به این کار... ادامه