نویسنده: TalkPersian

Free Persian Language and Culture Course

Free Persian Language and Culture Course

We are going to make an online course for teaching Persian language and culture, can  you help us or do you like to have any kind of cooperation? There isn’t any kind of good... ادامه 

پایگاه مجازی آموزش رایگان زبان و فرهنگ فارسی

پایگاه مجازی آموزش رایگان زبان و فرهنگ فارسی

دوست گرامی قصد داریم یک دوره مجازی آموزش رایگان زبان و فرهنگ فارسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و خارجیان علاقمند تهیه نماییم. شما ایران دوست گرامی مایل هستید تا به این کار... ادامه