بایگانی ماهیانه: آگوست 2012

ضرورت ساخت یک پایگاه مجازی آموزش زبان و فرهنگ فارسی

ضرورت ساخت یک پایگاه مجازی آموزش زبان و فرهنگ فارسی

هر ملتی علاقمند است تا زبان و فرهنگ خود را به جهانیان معرفی نماید و نفوذ خود را بین ملل مختلف بیشتر نماید اما متاسفانه در مورد زبان و فرهنگ فارسی ما نتوانستیم حتی... ادامه 

آیا می دانید؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید تعداد قابل توجهی از فرزندان ایرانیان خارج از کشور زبان فارسی را بلد نیستند؟ آیا می دانید این افراد حتی قادر نیستند با مادربزرگ و پدربزرگشان تلفنی صحبت کنند؟ آیا می... ادامه